Decyzja o warunkach zabudowy — kiedy zmiana w przepisach?

0
prawo budowlane, przepisy prawne

W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało ustawę inwestycyjną, która znowelizowała przepisy m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Na tym jednak zmiany się nie kończą — trwają prace nad kolejnym projektem mającym wprowadzić dalsze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla osób, które nigdy nie miały z tym tematem do czynienia, nowe przepisy mogą być trudne do zrozumienia, w takich sytuacjach najlepiej skontaktować się z renomowaną kancelarią prawną zajmującą się prawem budowlanym.

prawo budowlane, przepisy prawneprawo budowlane, przepisy prawne

Zmiany w przepisach dotyczące decyzji o warunkach zabudowy

W tej części tekstu przybliżone będzie kilka najistotniejszych nowelizacji zapisów prawnych.

2018 rok

Pierwsza z ważnych zmian dotyczy ważności decyzji o warunkach zabudowy. Przestają one być bezterminowe — ich ważność skrócono do 3-letniego okresu. W praktyce inwestor będzie więc musiał uzyskać pozwolenie na budowę w obrębie tego terminu.

Wprowadzono także ograniczenia w możliwości ubiegania się o decyzję WZ. W przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego będzie mógł ją uzyskać tylko właściciel lub użytkownik wieczysty danej nieruchomości.

Na obszarach zabudowanych uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie będzie wymagać wykazania tzw. dobrego sąsiedztwa (a zwłaszcza spełnienia kryterium istnienia w bezpośrednim sąsiedztwie działki już zabudowanej) — inwestycja musi jedynie pasować do otoczenia w zakresie funkcji i parametrów zabudowy.

Ustawa inwestycyjna przewiduje 3-letni okres (liczony od momentu wejścia w życie nowych przepisów), w którym gminy muszą obszary zabudowane. Jest to ważne, gdyż wprowadzone przezeń zmiany przewidują wydawanie decyzji WZ tylko dla terenów znajdujących się w obrębie takich obszarów. W trakcie trwania tego okresu decyzja o warunkach zabudowy będzie wydawana na poprzednich zasadach.

Nowe propozycje

Na chwilę obecną wiadomo tylko, że propozycje przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dotyczą ustalania przeznaczenia terenu oraz zasad zagospodarowania przestrzeni w aktach prawa miejscowego, tj.:

  • planie przeznaczenia, tworzonym obowiązkowo dla całego obszaru gminy
  • planie zabudowy, stanowiącym podstawę wydawania zgody budowlanej i sporządzanym dla terenu określonego w planie przeznaczenia
  • normatywie urbanistycznym, określającym warunki wiążące dla terenów przewidzianych pod zabudowę, ale nieobjętych planem zabudowy.

Proponowana jest także rezygnacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany przepisów a branża deweloperska

Pierwotne zapisy projektu zmian z 2018 roku wzbudziły sporo kontrowersji. Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) zwołał nawet specjalną konferencję, na której eksperci i szefowie związku podzielili się swoimi obawami dotyczącymi nowelizacji przepisów.

Najżywszy sprzeciw wzbudził zapis dotyczący ograniczenia wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego. W znacznym stopniu ograniczyłoby to rozwój inwestycji — plany zagospodarowania dotyczą bowiem tylko ok. 30% powierzchni naszego kraju. Do tej pory inwestycje poza takim obszarami powstawały właśnie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zmiany przepisów ograniczyły ten proceder do obszarów zabudowanych — decyzje WZ dla terenów nieobjętych PZP mogą być wydane tylko dla takich obszarów.

Kolejnym kontrowersyjnym tematem okazało się zaproponowanie wymogu zgodności funkcji zabudowy inwestycji z dominującą funkcją zabudowy i zagospodarowania terenów na danym obszarze lub służenia obsłudze funkcji dominującej. Za problem uznano tutaj nieostrość pojęcia dominującej funkcji zabudowy oraz brak zdefiniowania go ustawowo, co przekłada się na mnogość wątpliwości interpretacyjnych. Poza tym funkcja dominująca może być tylko jedna, co rodzi problemy przy terenach np. poprzemysłowych lub z zabudową mieszaną, na których określenie funkcji dominującej byłoby utrudnione. Dylematy takie miały być rozstrzygane przez urzędników, jednak brak było w treści projektu jasnych kryteriów, którymi miałyby się kierować organy administracji. Rodziłoby to spory w sytuacjach, gdyby na podstawie niejasnych kryteriów organ uznał za funkcję dominującą inną, niż ta wnioskowana przez inwestora i odmówił wydania decyzji WZ.

Za problem uznano także propozycję wydłużenia dopuszczalnego okresu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji WZ do 18 miesięcy — upatrywano w tym narzędzie nadużyć ze strony gmin.

Za najgroźniejszy wpis uznano jednak czasowe ograniczenie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy — limit ustalony na okres trzech lat jest często zbyt krótki dla bardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Zwłaszcza że dokumentacja projektowa musi być zgodna z WZ, a nie można jej stworzyć bez znajomości ustalonych warunków zabudowy. Limitowana w ten sposób decyzja o warunkach zabudowy w znacznym stopniu zahamuje rozwój inwestycji.

Oczywiście nie wszystkie zapisy ustawy inwestycyjnej spotkały się z dezaprobatą. Za bardzo dobre rozwiązania uznano m.in. ograniczenie unieważniania planów zagospodarowania przestrzennego czy proponowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa model współpracy gmin z inwestorami. Ten ostatni zakłada wprowadzenie tzw. Obszarów Zorganizowanego Inwestowania (OZI). Realizacja inwestycji nadal będzie miała podstawę w planie miejscowym, jednak jego uchwalanie będzie przebiegać po negocjacjach z inwestorem, na których będzie indywidualnie ustalany podział zadań inwestycyjnych dotyczących np. sieci kanalizacyjnej czy drogi dojazdowej. Realizację zobowiązań zapewnić ma umowa urbanistyczna stanowiąca warunek uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji komercyjnych.

podpisywanie umowy urbanistycznej

Kiedy można spodziewać się kolejnych zmian?

Prace nad kolejną nowelizacją przepisów rozpoczęły się od powołania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w maju 2018 roku zespołu doradczego. Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów ani konkretnej daty, jednak wstępny projekt nowelizacji może trafić do konsultacji społecznych końcem marca tego roku. Nie jest to oczywiście całkowicie pewny termin i wszystko zależy od postępów prac nad projektem.

Podsumowanie

Przedstawione wyżej nowelizacje to oczywiście tylko część zmian, które miały wejść w życie. Jak widać, wzbudziły one spore kontrowersje w branży deweloperskiej. W związku z tym, że wciąż trwają prace nad kolejnym projektem, na chwilę obecną ciężko jest stwierdzić, jak dalej rozwinie się sytuacja.

Szamba betonowe – wszystko, co warto o nich wiedzieć

0
Szamba betonowe

Czy wiesz, że człowiek produkuje około 150 litrów ścieków dziennie? Pomnóż to przez ilość domowników przeciętnego gospodarstwa domowego i otrzymasz całkiem pokaźną liczbę. Bywa to odczuwalne szczególnie przez rodziny zamieszkujące domy jednorodzinne. Konieczne jest bowiem regularne odprowadzanie nieczystości.

By pozbyć się ścieków w bezpieczny dla środowiska i zgodny z obowiązującym prawem sposób, należy korzystać z szamb. Najlepsze są w tym przypadku szamba betonowe, ponieważ w 100% spełniają restrykcyjne normy, zarówno polskie, jak również te ustalone przez Unię Europejską. Jeśli chcesz w najlepszy możliwy sposób pozbywać się z domu wszelkich nieczystości, wybierz szamba betonowe.

Zalety szamb betonowych

Decydując się na montaż szamba betonowego, warto wiedzieć o nim kilka najważniejszych faktów. Po pierwsze, dzięki starannie dobranym mieszankom betonowym i wzbogaceniu ich o substancje uszlachetniające, jest ono niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne. Co więcej, szkodliwe związki chemiczne, których w ściekach możemy znaleźć bardzo wiele, nie mają niekorzystnego wpływu na ten materiał i nie uszkadzają go w żaden sposób. Istotnym aspektem jest również to, że szamba betonowe są na tyle trwałe, że na ich jakość nie mają wpływu niekorzystne i często zmieniające się warunki atmosferyczne, a także zachodzące w glebie naturalne procesy biologiczne. Szamba betonowe mogę być umieszcza pod parkingami oraz podjazdami do budynków, ponieważ są odporne na naciski o dużej sile. Na tle innych rodzajów szamb wyróżniają się tym, że są wykonywane z materiałów posiadających niezbędne certyfikaty i atesty, dopuszczające je do sprzedaży.

Jakie szambo betonowe wybrać?

Szamba betonowe, czyli nowoczesne zbiorniki bezodpływowe dostać możesz w zróżnicowanej wielkości i pojemności, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do swoich potrzeb. Wybieraj spośród modeli jedno, dwu lub trzykomorowych. Każdy z nich posiada niezbędny osprzęt, w którego skład wchodzą kominki rewizyjne, umożliwiające kontrolę stanu napełnienia oraz pokrywy gwarantujące stuprocentową szczelność, mocowane do zbiornika specjalnym klejem, który tak jak samo szambo, również jest odporny na zmiany temperatury. Możesz także wyposażyć się w systemy drenażu, odprowadzające wodę bezpośrednio do gruntu. Warto wiedzieć, że zbiorniki betonowe można wykorzystać również do innych celów, czyli np. w ogrodzie, do gromadzenia wody, która pochodzi z opadów deszczu i używać jej następnie do podlewania.

Szamba betonowe – cennik

Jeśli chodzi o szamba betonowe cennik jest zróżnicowany. Wszystko zależy od tego, jak głębokie ono będzie. Pojemność waha się najczęściej od 3 do 12m3 (w przypadku modeli wielokomorowych). Szamba wykonywane z betonu są niezwykle ciężkie, mogą ważyć nawet kilkanaście ton. Nie da się ich przewieźć samodzielnie. Na szczęście firmy produkujące szamba batonowe oferują ich dowóz na terenie Polski, a często również montaż. Wybierając konkretnego przedsiębiorcę, zwróć uwagę, jaką gwarancję oferuje. Jeśli jest to 5 lat, możesz śmiało zdecydować się na jego usługi. Oznacza to, że jest pewien jakości swoich produktów.

Jakie parapety zewnętrzne wybrać?

0
parapet zewnętrzny w kolorze białym

Parapety zewnętrzne to niezwykle ważny i potrzebny element domu po montażu nowych okien lub po zmianie elewacji zewnętrznej. Na rynku znajdziemy szeroką gamę produktów, które możemy podzielić pod względem kolorów i materiały, które będą najbardziej nam odpowiadać. Okna bez podokienników wyglądają na niewykończone. Jest to elementy często stosowany domach, a materiały, które je tworzą, mogą się różnić i często zależą od preferencji klientów dotyczących poszczególnej kolorystyki i zadań, które mają spełniać przez długie lata.

O tym, dlaczego są ważne i które z nich wybrać dowiesz się poniżej.

Funkcje, które ma spełniać podokiennik

Oprócz walorów estetycznych, takich jak dodatek do wykończenia okiennego na elewacji, wysokiej jakości parapety wykonane z solidnych materiałów muszą spełniać określone funkcje. Elementy produktów te powinny charakteryzować się wysoką odpornością na skrajne warunki atmosferyczne panujące w trakcie zmieniających się pór roku. Produkt taki musi również wyróżniać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dlatego też powinien zostać wykonany z materiałów, które zostaną odpowiednio zabezpieczone przed nasiąkaniem wody. Stworzy to barierę wilgotnościową.

Dodatkowo podokienniki muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury i promieniowania UV, które może spowodować po kilku sezonach odbarwienia i blaknięcie kolorów. Stanowią barierę ochronną dla elewacji przed odbijającym się światłem UV od okien, opadami oraz wysokimi temperaturami, które mogą uszkodzić strukturę tynku oraz zmienić jego barwę. W praktyce często okazuje się, że spełniają również funkcje jako podkładka pod donice pięknych kwiatów oraz jedyny swoim rodzaju podest podczas mycia okien.

parapet zewnętrzny w kolorze białym

 

Montaż

Poza względami estetycznymi takimi jak kolorystyka i materiał, z którego zostały wykonane, ważny jest odpowiedni montaż. Po dokonaniu wyboru, jaki podokiennik przypadł nam do gustu, ważny jest montaż, który pozwoli cieszyć się wykończeniem stolarki okiennej na długie lata. Zanim zamontujemy parapet, musimy odpowiednio dostosować wymiary, czyli długość i szerokość. Aby spełniał swoją funkcję w 100 procentach, należy zamontować go pod kątem 5* w kierunku zewnętrznym. Taki spad pozwoli bez problemu odprowadzić wodę z opadów atmosferycznych. Ważne jest również wysunięcie całego podokiennika poza lico ściany na około 5 centymetrów. Dodatkowo jego krawędź zewnętrzna musi zostać uformowana w kampinos. Stosowanie się do tych wytycznych sprawi, że spływająca woda będzie opadała przed lico budynku. W ten sposób uchronimy całą elewację przed zabrudzeniem, zaciekami oraz nasiąkaniem deszczówką.

Najlepiej będzie zlecić montaż fachowcom, którzy się na tym znają i odpowiednio wykonają swoją pracę. Wiele firm oferuje darmowy montaż po zakupie produktów w ich sklepie.

Rodzaje parapetów zewnętrznych

Wybierając się do sklepu, przedstawiona zostanie nam szeroka oferta różnych podokienników. Sprzedawca wręczy nam katalogi oraz próbki kolorów i struktury materiałów, z których zostały wykonane dane produkty. Wybór odpowiedniego modelu zewnętrznego będzie stanowić nie lada wyzwanie. W poniższych punktach zostaną przedstawione rodzaje podokienników, z którymi będziemy mieć do czynienia podczas zakupu.

Blacha ocynkowana

Najczęściej wybieranymi modelami są produkty z blachy ocynkowanej. Zaletą takiego wyboru będzie stosunkowo niska cena do jakości. Myśląc o takich produktach  mamy przed oczami parapety żelaznego koloru. Nic bardziej mylnego, produkty te dostępne są w wielu kolorach. Najbardziej popularne są te koloru białego, brązowego oraz emitujący drewno. Taki produkt może być również pokryty warstwą drewnopochodnego materiału. Produkty z blachy sprzedawane są na wymiar. Znajdą zastosowanie w nowoczesnym domu, ale również w drewnianym oraz tradycyjnym budownictwie.

Aluminium

Materiał ten idealnie nadaje się na zewnątrz. Wyróżnia się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i długą żywotnością. Powierzchnia jest anodowana lub malowana proszkowo. Metaliczny wygląd zostaje zachowany, ale możliwe jest zabarwienie powierzchni w wielu barwach. Specjalna powłoka, którą jest pokryty, pozwala na łatwiejszą pielęgnację. Takie produkty są nieco droższe od blaszanych odpowiedników. Duża rozszerzalność cieplna musi zostać wzięta pod uwagę podczas montażu. Należy pamiętać o zastosowaniu szczelin dylatacyjnych wokół śrub mocujących oraz na końcach.

Parapety z tworzywa sztucznego

Na rynku znajdziemy wiele imitacji kamienia lub drewna z tworzywa sztucznego lub czyste PCV. Oferta jest bardzo różnorodna. Największą zaletą tego materiału jest cena, bardzo łatwa pielęgnacja, wytrzymałość na warunki atmosferyczne, odporność na korozję oraz odporność na działanie chemicznych środków i promieni UV. Największą wadą jest sztuczny wygląd oraz starzenie się materiału jest po prostu niepodobne do drewna lub kamienia. Często wybierane są ze względu na lekkość materiału i łatwość montażu.

Drewniane parapety

Jako że drewno towarzyszy ludziom od samego początku, nie mogło również zabraknąć parapetów wykonanych z najstarszego materiału budulcowego.

Solidne drewniane modele polecane są w budynkach drewnianych szkieletowych oraz domach wykonanych z bali. Naturalny wygląd drewna idealnie współgra z kamieniem naturalnym i innymi materiałami, z których wykonana jest elewacja. Najczęściej produkty wykonywane są z drzew liściastych, które są bardziej odporne na działanie mechaniczne, takie jak wgniecenia lub zadrapania niż drewno iglaste. Drewniany parapet musi zostać zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci oraz szkodnikami specjalnymi środkami chemicznymi i farbami. Największą wadą materiału jest jego wrażliwość na zmiany temperatury, wilgoć  i promienie UV. Może zacząć przebarwiać się oraz pękać.

drewniany parapet zewnętrzny

Alternatywa dla litego drewna będą produkty wykonane z różnych komponentów drewnianych np. z płyty wiórowej.

Chociaż nie jest to lite drewno, ten kompozyt drzewny jest szczególnie stabilny. Są odporne na wilgoć. Dostępne są w niezliczonych, współczesnych dekorach, od drewna po imitacje marmur. Znajdziemy również w eleganckiej barwie, czystej bieli. Ze względu na specjalną produkcję i skład materiału, są bardzo odporne na zarysowania i ścieranie, łatwe w pielęgnacji oraz mają długą żywotność.

Podokienniki z materiału imitującego marmur

Ze względu na to, że tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na produkty z bardzo drogiego, naturalnego marmuru, zaczęto produkować przypominający naturalny kamień odpowiednik.

Imitacja marmuru produkowana jest przemysłowo z różnokolorowej mąki skalnej, która jest klejona żywicą poliestrową, a jej wygląd i właściwości są niesamowicie zbliżone do prawdziwego kamienia. Obsada materiału może być używana na zewnątrz bez żadnych problemów. W przeciwieństwie do elementu z prawdziwego marmuru, materiał ma jednolite zabarwienie i wzory oraz bardzo niską chłonność i dlatego jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia. Kolejną zaletą jest łatwa pielęgnacja. Marmur odlewany jest dostępny w różnych wzorach i kolorach, a także zachwyca odporną na zadrapania, wytrzymałą powierzchnią. Jest również lepszym przewodnikiem ciepła niż kamień naturalny.

Parapety z granitu

Produkty te są niezwykle wytrzymałe. Materiał jest odporny na wszelkie warunki pogodowe, nie ulega utlenianiu, a kamień wytrzymuje bez problemu mocne obciążenia mechaniczne. Granit szczególnie dobrze nadaje się do parapetów zewnętrznych, ale również do rozwiązań wewnętrznych, różnorodnych, w różnych strukturach i kolorach dostępny materiał jest niezwykle wdzięczny. Po zainstalowaniu parapetu kamień jest uszczelniony specjalnym środkiem. Korzyści są oczywiste. Granit jest bardzo łatwy w pielęgnacji, odporny na mróz i warunki atmosferyczne oraz naturalny. Wadą jest dość wysoka cena, która jednak możemy potraktować jako inwestycję, ze względu na długowieczność i wytrzymałość materiału. Należy zachować należytą ostrożność i unikania materiałów ściernych lub żrących środków czyszczących.

Podokienniki z cegły lub klinkieru

Pięknym oraz ponadczasowy parapet będzie wykonany z cegieł. Wypalone elementy mają duża odporność na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Wadą jest duży ciężar własny, z tego względu nie na każdej elewacji będziemy go mogli zamontować. Najlepiej będzie powierzyć pracę doświadczonej osobie. Idealnie będą nadawać się do tradycyjnego budownictwa, ale również w nowoczesnych budynkach będą świetnie wyglądać.

Innym rozwiązaniem będą płytki klinkierowe. Jest to nowocześniejsze rozwiązanie.

Płytki klinkierowe wyglądają lepiej pod względem wizualnym niż parapety z PVC lub z blachy. Możemy znaleźć duży wybór kolorów, co sprawia, że mogą zgrać się z każdą elewacją. Płytki klinkierowe są lekkie, ale bardzo wytrzymałe. Można wybrać płytki zakończone kapinosem, dzięki czemu woda deszczowa nie będzie spływała po ścianie pod oknem. Materiał ten zabezpieczony jest powierzchnią, przez którą nie będzie przeciekać woda. Łatwo stosować na nie odpowiednią pielęgnację.

Wybór odpowiedniego parapetu jest niezwykle istotną kwestią. Ważne jest, aby wybrać produkt, który będzie służył jak najdłużej. Musi spełniać nie tylko kwestię dekoracyjną, ale również powinien mieć odpowiednie funkcje takie jak ochrona elewacji przed zaciekami i wilgocią oraz zwiększenie izolacyjności okna. Dlatego przed decyzją, jaki produkt będzie dla nas najlepszy, należy się dokładnie zastanowić.

Wyposażenie warsztatu samochodowego dla profesjonalisty i hobbysty

0
Wyposażenie warsztatu samochodowego dla profesjonalisty i hobbysty

Posiadanie własnego warsztatu to dla niektórych osób sposób na życie, dla innych droga realizacji męskiego hobby. Odpowiednio skompletowany i przygotowany sprzęt umożliwi pracę na wysokim poziomie, dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu wystarczającą ilość czasu przed przystąpieniem do napraw lub modernizacji zabytkowego auta czy samochodów pierwszych klientów. Poniżej przestawiamy listę istotnych elementów wyposażenia, bez których trudno wyobrazić sobie prawdziwy warsztat.

Podnośniki samochodowe

Sprawność i wydajność napraw w dużym stopniu zależy od znajdującego się w warsztacie wyposażenia. Doskonałym tego przykładem są podnośniki samochodowe. Rodzajów podnośników jest wiele, dlatego zanim zdecydujesz się na zakup sprzętu tego typu, warto poznać wszystkie możliwości oferowane przez sklepy. W pierwszym rzędzie, podnośniki dzielimy na jednokolumnowe, dwukolumnowe, trapezowe, nożycowe oraz podnośniki typu „żaba”. Modele jednokolumnowe dobrze sprawdzają się w roli sprzętu wykorzystywanego stacjonarnie – w garażu, a niekiedy na zewnątrz niego. Zajmują też niewiele miejsca, a umożliwiają udźwig samochodów do 2.5 ton, a czasami nawet do 3.5 ton ciężaru. W przypadku większych obciążeń, których spodziewać się możemy w przypadku napraw samochodów dostawczych, odpowiednie będą podnośniki dwukolumnowe o udźwigu do 7 ton. Składają się one z dwóch ramion, co zapewnia większe wsparcie. Obie wersje posiadają mechanizmy hydrauliczne umożliwiające udźwig. Ekonomiczną wersją podnośnika jest model trapezowy, który działaniem i wyglądem przypomina nieco lewarek samochodowy. Zapewnia on niezbędną ze względów bezpieczeństwa stabilność, a niska cena sprawia, że jest częstym wyborem osób hobbystycznie zajmujących się naprawą aut. W sklepach znajdziecie również podnośniki dedykowane mniejszym pojazdom m.in. quadom czy motocyklom. Taki model produkcji Unicraft znajdziecie m.in. na stronie https://warowny.com/firm-pol-1522321733-Unicraft.html.

Leżanka warsztatowa

Specjalna leżanka na kółkach to sprzęt, który umożliwia sprawne dostanie się pod auto. Naprawy wykonywane przy podwoziu wymagają różnych narzędzi, co bez leżanki wiązałoby się z ciągłym wygrzebywaniem się spod auta w celu sięgnięcia po potrzebny nam przedmiot. Korzystanie z leżanki warsztatowej sprawia, że możemy wydostać się spod samochodu dosłownie w moment. Ten element wyposażenia może posłużyć również do przewożenia cięższych przedmiotów. Jednak zanim się na to zdecydujecie, sprawdźcie w instrukcji maksymalne obciążenie leżanki, żeby nie narazić się niepotrzebnie na dodatkowe koszty. Tańsze modele leżanek wykonane są jedynie z twardego tworzywa sztucznego. Natomiast bardziej komfortowe leżanki są pokrywane dodatkowo wygodnym materiałem.

Prostownik samochodowy

Częstym problemem użytkowników samochodów jest niesprawny akumulator. Z tego powodu, opłacalne będzie wyposażenie się w prostownik samochodowy, który w przypadku zaistnienia takiej potrzeby doładuje akumulator. Taki zabieg ma spore szanse przywrócić go do życia. Trudno wyobrazić sobie prawdziwy warsztat bez takiego urządzenia, dlatego zainwestuj w wysokiej jakości model o dobrych parametrach.

Klej na bazie wody, termotopliwy, a może beztlenowy? Jak znaleźć najlepszy klej?

0
Klej na bazie wody, termotopliwy, a może beztlenowy? Jak znaleźć najlepszy klej?

Kleje pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu. Bez ich pomocy nie powstałby żaden mebel, czy samochód. Dlatego na rynku dostępne są tak zróżnicowane rodzaje klejów.

Czym jest klej?

Jakie produkty kryją się pod nazwą kleju? Według definicji są to substancje, które po wprowadzeniu między przylegające powierzchnie dwóch przedmiotów trwale je połączą. Najczęściej spotykamy je w postaci ciekłej, ale nie brakuje też wszelkiego rodzaju sztyftów, proszku, czy granulek. Każdy klej składa się z polimeru naturalnego lub syntetycznego. Przyjmuje on zazwyczaj postać stałą lub dyspersji. Na każdym opakowaniu powinniśmy bez problemu znaleźć podstawowe informacje na temat właściwości danego produktu czy dystrybutora. Czas otwarty informuje nas o tym, jaki jest maksymalny czas pomiędzy nałożeniem a sklejeniem powierzchni. Czas wiązania mówi nam o tym, po jakim czasie spoina osiągnie wymaganą wytrzymałość. Warto też zwrócić uwagę na bazę kleju oraz zawartość  ciał stałych. Dane te potwierdzą skład produktu i jego właściwości. Jakie rodzaje kleju wyróżniamy?

Kleje poliuretanowe

To kleje jedno- i dwuskładnikowe o różnych właściwościach. Pierwsze powiększają objętość i tworzą elastyczną spoinę. Dostępne są także kleje termotopliwe, takie jak Termomelt, Ecotop, Excelta czy Plastomelt. Przed nałożeniem należy rozgrzać je do temperatury ok. 110 stopni Celsjusza. Wyłącznym dystrybutorem tych klejów jest firma Fobaro z Poznania. Sama aplikacja odbywa się za pomocą specjalnego pistoletu lub węża. Kleje poliuretanowe stosuje się do montażu drewnianych schodów, wielkopowierzchniowych fornirów czy do wypełniania otworów po sękach. Powszechne stosowanie tych klejów w przemyśle meblarskim to także zasługa tego, że nie tworzą one przebarwień.

Kleje anaerobowe

Są to kleje beztlenowe, które stosują przede wszystkim konstruktorzy oraz mechanicy. Klej ten wynaleziono w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ich głównym składnikiem są żywice metakrylowe, które utwardzają się, gdy pozbawimy je dostępu powietrza. Możemy stosować je do łączenia żelaza, stali, czy mosiądzu. Kleje beztlenowe stosuje się do uszczelniania połączeń gwintowych oraz kołnierzowych.

Kleje na bazie wody

Mocna siła wiązania to także cecha klejów dyspersyjnych. Są to spoiwa na bazie nierozpuszczalnych żywic, które w formie drobnych cząstek są dokładnie wymieszane z wodą. Kleje na bazie wody Extracoll oraz Resicol wiążą po odparowaniu wody, są także bezpieczne dla środowiska i miejsca pracy. Aplikacja kleju jest bardzo prosta. W przemyśle najczęściej wykonuje się ją za pomocą pędzla, wałka, dyszy lub metodą natryskową. Proces schnięcia możemy przyspieszyć poprzez ogrzanie spoiny. Kleje na bazie wody znajdziemy bez problemu w ofercie polskich dystrybutorów. Wybierając kleje wysokiej jakości możemy być spokojni o trwałość naszych produktów. Pamiętajmy też, by stosować spoiwa adekwatne do danego materiału.

Jak dobrać drzwi wewnętrzne z ościeżnicą? Przewodnik po rodzajach ościeżnic

0
Jak dobrać drzwi wewnętrzne z ościeżnicą? Przewodnik po rodzajach ościeżnic

Prawidłowo dobrane drzwi wewnętrzne pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale też stanowią integralny element wystroju mieszkania lub domu. Podczas zakupu zwracamy uwagę na ich wzornictwo, kolorystykę oraz materiał, z którego są wykonane. Aby idealnie wpasowywały się w projekt i konstrukcję budynku, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden kluczowy element, jakim jest ościeżnica.

Zasilanie awaryjne, czyli po co Tobie agregat prądotwórczy?

0
Zasilanie awaryjne, czyli po co Tobie agregat prądotwórczy?

Każdego z nas może spotkać zdarzenie losowe, które spowoduje czasową awarię zasilania w gospodarstwie domowym. Zdarza się również, że koncerny energetyczne serwują nam czasową przerwę w dostawie do prądu. Również niektóre miejsca w domostwie mogą nie mieć bezpośredniego połączenia z siecią elektryczną. Właśnie w takich przypadkach potrzebne jest alternatywne zasilanie, które pomoże nam funkcjonować i nie zaburzy codziennego rytmu dnia.

Sposób na brak prądu

Jednym z takich alternatywnych rozwiązań jest agregat prądotwórczy. Tego typu urządzenie przyda się każdemu. Okaże się pomocny zarówno podczas wakacji na działce rekreacyjnej lub biwaku, a także w innych sytuacjach. Wiele osób, które dopiero stawiają swoje domy, potrzebuje takiego zasilania awaryjnego na działce, podczas budowy. Dzięki niemu możemy podłączyć swoje elektronarzędzia, ale i pracować do późnego wieczora przy zorganizowanym oświetleniu. Agregat prądotwórczy jest równie przydatny podczas awarii zasilania. Kiedy w nagłych przypadkach zaczyna brakować prądu, boimy się o kondycję naszych sprzętów t.j. lodówki, zamrażarki, telewizora, czy komputera.

Różne potrzeby, różne typy agregatów prądotwórczych!

Co ciekawe, nie istnieje tylko jeden typ takiego agregatu. W zależności od potrzeb i podobnie, jak w przypadku samochodów, możemy wybrać urządzenie na benzynę, ropę lub gaz płynny. Jeśli decydujemy się na jego zakup wyłącznie dla potrzeb gospodarstwa domowego, powinniśmy wybrać sprzęt o małych gabarytach oraz niewielkiej mocy. Należy jednak pamiętać o ważnej zasadzie – agregat nie może stać nieużywany zbyt długo. Nawet, kiedy nie jest nam aktualnie potrzebny, trzeba go co jakiś czas przepalić, aby służył nam przez długie lata. Jeśli zależy nam na tańszej wersji urządzenia, na rynku są dostępne  takie, zasilane przez akumulator, który musi jednak zostać uprzednio naładowany. Plusem jest jego lekkość, a zatem możemy go przenosić w dowolne miejsce oraz możliwość jego używania w pomieszczeniach. Minusem zaś, że posłuży on nam przez stosunkowo niedługi czas. Jeśli chodzi o generatory spalinowe, to nie mogą one być używane w środku, ze względu na wytwarzane spaliny oraz emitowany hałas. W przypadku chęci posiadania urządzenia na biwaku, bądź kampingu, na rynku są również generatory walizkowe o niewielkiej mocy. Ułatwiają one transport i są izolowane akustycznie.

Kup regulator napięcia do agregatu w sklepie internetowym Proton Polska!

Pamiętajmy jednak, że najważniejszą funkcją agregatu prądotwórczego jest awaryjne źródło zasilania. Prawidłowo podłączony, powinien uruchomić się na krótko po zniknięciu sieci. Jeśli jednak chcemy mieć taką funkcję, musimy zainwestować więcej pieniędzy. Te tańsze wersje posiadają ręczne rozruszniki, co nie podtrzyma nam skutecznie zasilania bez przerwy. Zamiast stosowania opisywanego urządzenia, można zainstalować bezprzewodowy zasilacz awaryjny. Podłącza się go do sieci elektrycznej, dzięki czemu podczas przerwy w dostawie energii, dostarcza prąd z wbudowanych akumulatorów. We wszystkich zasilaniach awaryjnych chodzi przede wszystkim o długotrwałe i nieprzerwane funkcjonowanie naszych sprzętów, które nie są tak tanie, abyśmy mogli je wyrzucić w błoto,

Różne metody spawania

0
Różne metody spawania

Spawanie to proces polegający na łączeniu dwóch lub więcej kawałków metalu ze sobą za pomocą ciepła i nacisku. Kiedy ciepło jest nakładane na metal, staje się on miękki, umożliwiając połączenie części poprzez zastosowanie odpowiedniego nacisku. Koncepcja spawania pojawiła się już w średniowieczu, kiedy kawałki metalu były podgrzewane w płomieniu w bardzo wysokich temperaturach, a następnie ściskane razem w celu ich połączenia. Ta metoda została później zastąpiona przez elektryczne lub gazowe spawarki, które okazały się bezpieczniejsze i szybsze. Obecnie spawacze są wysoce wyspecjalizowani, wykorzystując prawie 30 rodzajów spawania, które dodatkowo dzielą się czasem na kolejne metody – tak jak metoda TIG lift w przypadku spawarek tungstenowych. Nowoczesne maszyny do spawania najczęściej wykorzystują gaz, elektryczność i wiązki laserowe.

Spawanie elektrodą otuloną / Arc (SMAW)

Ta powszechna metoda spawania została wymyślona w 1802 roku i obejmuje użycie elektrody, która ma powleczony topnikiem drut rdzeniowy. Drutem tym dostarczany jest prąd elektryczny. W kontakcie ze spawanym metalem powstaje łuk elektryczny, który generuje wysokie temperatury. Ciepło topi elektrodę i metal, tworząc w ten sposób spoinę. Ta metoda spawania jest korzystna, ponieważ nie wymaga gazu osłonowego i jest skuteczna w przypadku zardzewiałych metali. Jednak cienkie metale mogą komplikować proces, co wymaga obecności wykwalifikowanego i doświadczonego operatora.

Spawanie tą metodą najlepiej nadaje się do metali ciężkich o grubości 4 mm lub większej i jest używane do naprawy ciężkiego sprzętu, konstrukcji stalowych i spawania rurociągów, a także w przemyśle produkcyjnym i budowlanym.

metoda TIG Lift

Spawanie metodą MIG lub GMAW

Ten typ spawania został udoskonalony w latach 60. XX wieku. Spawanie MIG wykorzystuje pistolet, który jest stale zasilany elektrodą. Proces wykorzystuje zewnętrzny gaz do osłaniania spawanego metalu przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak tlen, co umożliwia ciągłość i szybkość pracy. Ta metoda jest łatwa do opanowania, wytwarza mniej oparów spawalniczych i wymaga mniejszej ilości ciepła. Jednak sprzęt jest stosunkowo kosztowny, proces nie działa skutecznie na grubych materiałach i wymaga zewnętrznego gazu osłonowego.

Spawanie MIG sprawdza się w przypadku wielu stopów, takich jak stal nierdzewna, aluminium, brąz krzemowy, magnez, miedź i nikiel. Jest stosowany w naprawach samochodów, budownictwie, hydraulice, robotyce, produkcji i naprawach morskich.

Spawanie metodą TIG (Lift/HF) lub GTAW

Ta metoda, opracowana w 1941 roku, jest stosunkowo trudnym i czasochłonnym procesem spawania, który wymaga wysokiego poziomu umiejętności i skupienia. Spawanie autogeniczne można uzyskać przez stopienie dwóch kawałków metalu razem bez wypełniacza. TIG wytwarza wysokiej jakości i bezrozpryskowe spoiny z różnych stopów, które mogą być bardzo cienkie. Wymaga to jednak wysoko wykwalifikowanego operatora i zewnętrznego gazu osłonowego i nie działa na zardzewiałe lub brudne materiały. W kategorii tej istnieje wiele technik, takich jak metoda TIG Lift lub TIG HF.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania pod wynajem?

0
Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania pod wynajem?

Pieniądze na koncie w banku są bezpieczne, ale nieużywane tracą na wartości. Dlatego ich posiadacze nieustannie poszukują możliwości inwestowania i coraz częściej skłaniają się ku takim, na których mniej zarobią, ale za to i mniej zaryzykują. Postępują tak pomni doświadczeń z Amber Gold i podobnymi instytucjami, a w dobie narastającej niepewności na rynkach i zapowiadanych raz po raz kryzysach finansowych rodem z lat 2008-2009, decydują się na inwestycję w nieruchomości. Jedną z jej form jest zakup mieszkania pod wynajem.

Co to jest woda lodowa?

0
Co to jest woda lodowa?

Woda lodowa, to interesująca alternatywa dla powszechnie stosowanej klimatyzacji. Stosowanie instalacji chłodniczej z wodą lodową w celu kontroli temperatury w pomieszczeniach niesie ze sobą dużo plusów. Czy wiesz, czym jest woda lodowa i jakie korzyści przynosi jej stosowanie?

Woda lodowa – jak to działa?

Instalacja chłodnicza zasilana wodą lodową, to system, który pod względem budowy w dużej mierze jest taki sam, jak system ogrzewania. Różnica polega na tym, że nie jest on zasilany gorącą, lecz zimną wodą.  Parametry zasilania wody lodowej wynoszą 5–10 ºC, a powrotu 10–16 ºC. Nazwa „woda lodowa” ma więc związek z jej niską temperaturą. Najczęściej spotykaną formą wody lodowej jest roztwór glikolu etylowego czy propylenowego z wodą, albo innych solanek. Wynika to ze słabej krzepliwości wody w tak niskiej temperaturze. Dzięki agregatowi wody lodowej, możliwe jest odprowadzenie ciepła z wody. W ten właśnie sposób powstaje woda lodowa, która następnie zostaje dostarczona do wentylatorowych wymienników ciepła lub podobnych urządzeń końcowych. Gdy woda lodowa zostanie ogrzana, powraca do agregatu. Więcej na energycool.pl/produkty/wytwornica-wody-lodowej-chiller/

Zalety wody lodowej

Instalacje z wodą lodową są wciąż mniej popularne od klimatyzacji. Dlaczego jednak warto skorzystać z systemu chłodzenia wyparnego w swoim obiekcie? Przede wszystkim należy pamiętać, że powietrze ma gorsze właściwości termodynamiczne, niż woda. Woda z kolei posiada ograniczoną dostępność. W związku z tym, połączenie w instalacji chłodzącej powietrza oraz wody, pozwala w najlepszy sposób wykorzystać zalety i ograniczyć wady tych dwóch czynników.

Zalety wody lodowej

Jedną z najważniejszych zalet instalacji chłodniczej z wodą lodową jest z całą pewnością bardzo niski koszt utrzymania. Koszty wynikają jedynie z ceny energii elektrycznej do zasilania pomp oraz siłowników sterujących. Następnym plusem stosowania instalacji z wodą lodową jest brak ograniczeń w rozplanowaniu elementów sieci, a także w różnicy poziomów, na których zlokalizowane są poszczególne elementy systemu. Co więcej, ten typ instalacji chłodniczej nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, ze względu na mniejszą ilość czynnika chłodniczego i mniejszą emisyjność do atmosfery w przypadku nieszczelności. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to konieczność bardzo dokładnego zaplanowania sieci i ścisłego dopasowania parametrów wszystkich elementów, a zwłaszcza mocy chłodniczej agregatu wody lodowej. Z tego powodu nie zaleca się samodzielnej instalacji systemu chłodniczego z wodą lodową. Znacznie lepiej jest  powierzyć ją zaufanemu specjaliście.

Montaż instalacji chłodniczej z wodą lodową

Jak już zostało wspomniane, montaż  wytwornicy wody lodowej najlepiej jest powierzyć specjaliście. Jest to bowiem dosyć skomplikowane urządzenie, a jego instalacja wymaga sporych umiejętności i doświadczenia. Warto jest wybrać firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia i certyfikaty, potwierdzające umiejętności i pozwalające na prowadzenie czynności zgodnie z przepisami oraz obowiązującymi normami. Energycool to firma, która specjalizuje się w systemach chłodzących zasilanych wodą lodową. Co ważne, charakteryzuje się ona nie tylko wysokim profesjonalizmem, ale również indywidualnym podejściem do klienta, co ułatwia dostosowanie projektu do jego potrzeb. Odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane systemy klimatyzacji oparte o wodę lodową sprawdzą się doskonale jako system chłodzący dla średnich i dużych obiektów. Jest to również idealne rozwiązanie, które pragną zaoszczędzić i zatroszczyć się o środowisko.