Żurawie są zazwyczaj pierwszym, co rzuca się w oczy na każdym placu budowy. Te maszyny są jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w budownictwie. Znacznie ułatwiają one realizację wielu robót budowlanych oraz przyspieszają cały proces powstawania nowych budynków. Żurawie budowlane można klasyfikować na wiele sposobów, m.in. pod względem parametrów (np. udźwig czy wysokość podnoszenia), budowy czy typu. Poniżej przedstawimy pokrótce podstawowe rodzaje tych maszyn.

Żurawie wieżowe

Żurawie budowlane to sprzęt, który zazwyczaj znajduje zastosowanie na większych placach budów. Coraz częściej pojawiają się jednak ich pomniejszone wersje, wykorzystywane np. przy budowie domów jednorodzinnych. Żurawie tego typu nie mają możliwości poruszania się po placu budowy — każdorazowa zmiana ich umiejscowienia wiąże się z koniecznością demontażu i powtórnego zmontowania żurawia w nowym miejscu. Jest to czasochłonny i generujący wysokie koszty proces.

Minusy te bledną jednak w zestawieniu z bardzo dużym zasięgiem pracy i brakiem konieczności układania dróg technologicznych. Przekłada się to też na niższą cenę roboczogodziny.

żuraw wieżowy

Żurawie samojezdne (kołowe)

Jak wskazuje ich nazwa, żurawie tego typu mogą przemieszczać się samodzielnie tak po placach budowy, jak i drogach publicznych. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie konieczne jest częste zmienianie położenia dźwigu, np. przy obsłudze pracowników w kilku miejscach placu budowy. Taka mobilność będzie oczywistą zaletą maszyn tego typu, gdyż odpadają wtedy koszty związane ze składaniem i rozkładaniem dźwigu. Znacznie skraca to też czas potrzebny na zmianę położenia żurawia. Mobilne dźwigi mogą występować w różnych rozmiarach, co pozwala dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb każdej budowy.

Niestety ruchomość dźwigu ma też wady. Przede wszystkim większość żurawi kołowych ma wyraźnie mniejszy zasięg pracy (wysięg) od modeli wieżowych. Można oczywiście spotkać także mobilne maszyny o zasięgu porównywalnym do tych stacjonarnych, jednak trzeba liczyć się z bardzo dużymi kosztami wynajmu takiego urządzenia. Również cena roboczogodziny w przypadku żurawi mobilnych będzie zazwyczaj wyższa. Dodatkowo sprawne poruszanie się po placu budowy wymagać będzie wytyczenia i utrzymywania dróg technologicznych.

Inne kryteria podziału żurawi budowlanych

Oprócz przedstawionego powyżej podstawowego podziału żurawi budowlanych, do często stosowanych i bardziej szczegółowych kryteriów należą też: miejsce obrotu, typ wysięgnika, czy sposób montażu.

Miejsce obrotu

Ta kategoria wyróżnia dwa rodzaje żurawi — górno- i dolnoobrotowe. W tych pierwszych obrotowi podlega wyłącznie wysięgnik z kabiną, w drugich zaś obraca się cała konstrukcja.

Typ wysięgnika

W przypadku tego kryterium również mamy do czynienia z dwoma rodzajami — o wysięgniku wychylnym lub wodzakowym. Te drugie dzielą się dodatkowo na bezodciągowe i odciągowe.

Sposób montażu

Tutaj mamy podział na żurawie samomontujące się i montowane przy użyciu dźwigu pomocniczego. Montaż tych pierwszych jest znacznie szybszy i nie wymaga dodatkowych żurawi pomocniczych.

Podsumowanie

Istnieje wiele kategorii podziału żurawi budowlanych, jednak najczęściej spotykany jest prosty podział na stacjonarne i przejezdne. Dobór odpowiedniego do potrzeb żurawia to bardzo ważna kwestia. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę nie tylko warunki panujące na placu budowy, ale też wszelkie parametry samych maszyn. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, od którego zależy bezpieczeństwo pracy. Dobrze jest więc zdać się w tej materii na fachowców.

[Głosów:2    Średnia:2.5/5]