centrale nawiewne

Ciekawym uzupełnienie dla wentylacji mechanicznej jest gruntowy wymiennik ciepła. To system rur lub rur i czerpni gruntowej dzięki któremu wstępnie ogrzane lub schłodzone powietrze może trafić do rekuperatora. Nie trzeba mówić, że taki system znacząco obniża koszty eksploatacyjne w przypadku wentylacji z odzyskiem ciepła. Warto zatem dowiedzieć się o GWC nieco więcej.

Gruntowy wymiennik ciepła – na jakiej głębokości musi się znajdować?

Należy zacząć od tego, że gruntowy wymiennik ciepła musi znajdować się na określonej głębokości pod ziemią, a mianowicie poniżej poziomu przemarzania gruntu. Może się on wahać w zależności od regionu polski od około metra do 1,5 metra. Ogólnie jednak przyjmuje się, że instalacja GWC na głębokości 1,5 metra gwarantuje dopływ powietrza o dodatniej temperaturze około plus czterech stopni. Sprawna wentylacja jest ważna zarówno zimą, jak i latem. By GWC było efektywne musi znajdować się przynajmniej 0,8 metra od czerpni usytuowanej na ścianie budynku. Trzeba jeszcze wiedzieć, że do budowy GWC potrzebna jest odpowiednia przestrzeń, przynajmniej 4×4 metry, a w przypadku niektórych rozwiązań nawet 16×16 metrów. Taki wykop potrzebny jest w przypadku GWC płytowego. O rodzajach GWC powiemy w dalszej części naszego poradnika.

GWC – co mamy do wyboru?

Jeśli chodzi o rodzaje GWC to mamy kilka systemów do wyboru. Najprostszy jest rurowy. Gdzie rury polipropylenowe łączy się ze sobą, z czerpnią podziemną i czerpnią ścienną, a także doprowadzone są do jednostki wewnętrznej GWC znajdującej się w budynku tuż obok rekuperatora. Rury mogą być również wypełnione glikolem dzięki któremu powietrze może być ogrzewane lub schładzane w zależności od pory roku. System rurowy ma pewne wady, a mianowicie możliwość dostania się do rur gryzoni. Można wybrać również GWC płytowy lub żwirowy. Ten drugi wymaga mniejszego terenu pod budowę. Niemniej jednak nie może pracować w trybie stałym, a jedynie 12 godzinnym, tak by nastąpiła regeneracja złoża pomiędzy którym przepływa powietrze. Tutaj konieczne jest zastosowanie dodatkowych wentylatorów, dzięki którym zmniejsza się opory powietrza. Natomiast trzeba powiedzieć, że ich zastosowanie wpływa na niższą efektywność GWC. Rurowe wymienniki nie potrzebują tak długiego czasu na regenerację, dlatego pod tym względem są lepszym rozwiązaniem.

Dlaczego GWC jest przydatny zimą?

Dodatkowy gruntowy wymiennik ciepła jest niezwykle przydatny zimą. Ponieważ temperatura pod ziemią ma stałą wartość 4-7 stopni nie ma ryzyka szronienia i przemarzania, co jest bardzo istotne. Dodatkowo nie potrzeba tak wiele energii do ogrzania powietrza zanim to oczyszczone trafi do pomieszczeń. Utrzymanie stałej temperatury wewnątrz jest zatem znacznie prostsze. Inwestycja niewątpliwie zwróci się w niższych rachunkach za energię elektryczną. Oczywiście trzeba pamiętać, że rekuperator współpracujący z GWC musi być wyposażony w by pass. Jednak wykorzystywany jest on zimą, kiedy chce się zablokować dodatkowe ogrzewanie powietrza dopływającego z zewnątrz.

Jak GWC może współpracować z rekuperacją?

centrale wentylacyjne

Choć GWC wspomaga działanie rekuperacji, to nie może wbrew obiegowym opiniom jej zastąpić. Oczywiście na rekuperatorze ustala się temperaturę komfortu, a cały układ stara się sprostać wymaganiom użytkownika. Niemniej jednak możliwości gruntownego wymiennika ciepła są ograniczone. Może obniżyć temperaturę wewnątrz budynku o kilka stopni. Dla jednym to dużo, dla innych mało. Dzięki temu pewien efekt chłodzenia zostanie osiągnięty, jednak z pewnością nie będzie tak intensywny jak przy zastosowaniu klimatyzacji. Dodatkowo do pomieszczeń dotrze oczyszczone powietrze, dzięki zastosowanym filtrom. Trzeba jednak pamiętać, że co pewien czas należy je wymieniać na nowe.

Niewątpliwie instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montaż gruntowego wymiennika ciepła powinny odbyć się w tym samym czasie. Trzeba bowiem zaplanować cały system wentylacji i odpowiednio rozmieścić wszystkie przewody wentylacyjne. Taka instalacja choć kosztowna i czasochłonna może się bardzo opłacać i zapewniać komfort czystego powietrza i jednocześnie zwiększać komfort termiczny latem.

[Głosów:0    Średnia:0/5]