budowa farmy fotowoltaicznej

Coraz popularniejszą metodą na zdobywanie energii elektrycznej staje się darmowe pozyskiwanie jej ze słońca. Systemy używane również w Polsce stały się często wykorzystywane już nie tylko na użytek własny, ale i dla większego zarobku. W tym celu tworzone są farmy fotowoltaiczne, czyli instalacje wbijane w ziemię. W tym artykule przeczytasz, jakie wymagania należy spełnić przy budowie farmy fotowoltaicznej.

Jaka musi być wielkość działki pod farmę fotowoltaiczną?

Pod budowę farmy fotowoltaicznej, która będzie mieć moc 1 MWp, potrzebna będzie ziemia o powierzchni mniej więcej 2 ha. Powinna mieć szerokość minimum 50 m. Dodatkowo inwestycja nie może odstawać od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak jeżeli dany grunt nie jest nim objęty, trzeba znaleźć informacje na temat tego, czy gmina, gdzie się znajduje, zalicza farmy fotowoltaiczne jako cele publiczne. To może nam w późniejszych etapach ułatwić żmudny proces załatwiania pozwolenia na budowę.

Jeżeli jednak obawiasz się, że twoja wiedza na temat takiej instalacji jest niewystarczająca, możesz zwrócić się o pomoc do specjalisty. Budowa farmy fotowoltaicznej będzie prostsza z www.sigmapolska.pl, w ich ofercie znajdziesz m.in. dopasowanie optymalnych rozwiązań technicznych czy opracowanie projektu razem z budową.

Gdzie powinna być zlokalizowana farma fotowoltaiczna?

Farmy fotowoltaiczne zazwyczaj zlokalizowane są poza granicami miast, czego przyczyną są przede wszystkim spore przestrzenie przeznaczane na ich budowę. Trzeba również dowiedzieć się, czy są jakieś zapisy na temat tej okolicy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Należy również pamiętać, by działka kupowana pod budowę farmy fotowoltaicznej znajdowała się blisko sieci średniego napięcia. Jest to ważna kwestia ze względu na późniejsze zawarcie umowy przyłączeniowej. Maksymalna odległość działki, na której budowany jest system fotowoltaiczny, od sieci energetycznej to 200 m. Jeżeli odległość będzie zbyt duża, mogą pojawić się problemy związane formalnościami i odmowa przyłączenia lub o wiele większe koszty budowy.

Kolejną istotną rzeczą związaną z lokalizacją farmy fotowoltaicznej jest to, aby działka miała dostęp do utwardzonej drogi. Powinna być także odpowiednio oddalona od dróg publicznych. Jednak odległość ta jest zależna od kategorii danej drogi, a także od tego, na jakim terenie farma fotowoltaiczna jest zbudowana (zabudowany lub niezabudowany).

Czy farma fotowoltaiczna może być na terenach rolniczych?

Często spotykaną lokalizacją systemów fotowoltaicznych są tereny rolnicze. Jednak należy uważać, na to jaki typ ziemi wybieramy pod naszą inwestycję, ponieważ można je realizować wyłącznie na nieużytkach rolnych. Gleba, na której planujemy budowę, powinna być co najwyżej klasy IV. Trzeba pamiętać, że nieprzystosowanie się do tych przepisów może skończyć się przymusowym odrolnieniem danego terenu, co często jest dość uciążliwym procesem.

Odległość farmy fotowoltaicznej od budynków mieszkalnych

W polskich przepisach nie jest jednoznacznie powiedziane, jaka ma być odległość między formą fotowoltaiczną a budynkami mieszkalnymi. Jednak należy brać pod uwagę to, że wiele urządzeń wykorzystywanych przy całej instalacji wytwarzają dość charakterystyczny i głośny dźwięk. Zwłaszcza inwerter, który zamienia prąd stały na prąd zmienny, może zacząć drażnić ludzkie ucho. Dlatego przyjęło się, że instalacja powinna być odsunięta od budynków mieszkalnych o około 100 m.

[Głosów:1    Średnia:5/5]