Nadzór inwestorski, dlaczego jest niezbędny?

Inspektor nadzoru inwestorskiego dba o to, aby inwestycja realizowana była zgodnie z wydanym pozwoleniem oraz planami. Jego zadaniem jest kontrolowanie jakości używanych materiałów budowlanych oraz poszczególnych etapów prac.

Dzięki niemu interesy inwestora na budowie są zabezpieczone. W tym artykule zostaną przedstawione najczęstsze przypadki, kiedy nadzór inwestorski jest niezbędny.

Kto decyduje o tym, czy na budowie będzie prowadzony nadzór inwestorski?

Zgodnie z prawem budowlanym w Polsce, inwestor może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego, jednak nie ma takiego obowiązku. Kontrolę nad przebiegiem budowy może też sprawować projektant. Trzeba jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach organ wydający pozwolenie na budowę, może zobowiązać inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Taka decyzja najczęściej jest uzasadniona wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub prac, które w znaczny sposób będą wpływać na środowisko naturalne.

Wymogi prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r istnieją też budowle, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zaliczają się do nich:

– budowle wyodrębnione na podstawie funkcji i charakteru np. gazociągi, wały przeciwpowodziowe, elektrownie, drogi;

– obiekty o określonym statusie prawnym (zabytki);

– budowle o określonych cechach np. dużej kubaturze, wysokości, czy mocy elektrycznej;

– obiekty, które muszą być ocenione ze względu na wpływ na środowisko naturalne;

– inwestycje o specyficznych elementach konstrukcyjnych lub posiadające charakterystyczne ustroje.

Jak znaleźć dobrego inspektora nadzoru inwestorskiego?

Nadzory inwestorskie oferują różne firmy. Jedną z możliwości jest skorzystanie z oferty organizacji zajmujących się także certyfikacją i różnymi innymi formami kontroli. Korzystając z oferty takiej firmy możemy wybrać kompleksowy pakiet usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/nadzor+inwestorski+obiektow+budowlanych

[Głosów:1    Średnia:5/5]