Wodomierz z odczytem radiowym - bardziej precyzyjna forma rozliczania zużycia wody

Pomiar zużycia wody dotyczy właściwie każdego – zarówno będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej, jak i posiadając własny dom, mieszkaniec zobowiązany jest do dokonywania systematycznych rozliczeń uwzględniających między innymi użytkowanie wody bieżącej. W celu kontroli ilości zużywanej wody w lokalach mieszkalnych montowane są liczniki wody – wodomierze, które odmierzają wykorzystywaną wodę oraz umożliwiają naliczanie opłat za jej zużycie.

Nowoczesne wodomierze

Odczyt wody dokonywany jest okresowo, w celu określenia kwoty comiesięcznej opłaty – biorąc pod uwagę aspekty praktyczne oraz przy uwzględnieniu rozwijającej się technologii, tworzone są nowoczesne rozwiązania, także w dziedzinie wodomierzy.

Jednym ze stosunkowo nowych, jednak zaskakująco praktycznych urządzeń jest wodomierz z odczytem radiowym – montaż wodomierzy radiowych staje się coraz bardziej popularny, zarówno w domach prywatnych, jak i mieszkaniach.

Zalety wodomierzy radiowych

Odczyt radiowy wodomierzy wydaje się być wyjątkowo praktyczny, niweluje bowiem konieczność przebywania w domu podczas dokonywania odczytów – z uwagi na radiowy charakter, odczyt odbywa się bez wchodzenia do domu, jest szybki oraz wyjątkowo wygodny, cechuje się także dowolnością pory dnia. Jest to faktyczne udogodnienie dla pracowników firm wodociągowych, którzy zajmują się dokonywaniem odczytów z liczników wody.

Wodomierze radiowe zapewniają również dokładność, precyzyjność oraz rzetelność przeprowadzanego odczytu, natychmiastowo przesyłając uzyskane wyniki do serwera, który gromadząc wszystkie informacje umożliwia zebranie ich w jednym miejscu – to korzystnie wpływa na tworzenie baz danych zawierających informacje z wodomierzy.

Dla mieszkańców budynków oraz lokali, w których zamontowany został wodomierz radiowy także występują korzyści, płynące ze specyfiki omawianego licznika wody – umożliwia on bowiem wykrycie nieoszacowanych strat wody, które mogą być powodowane nieszczelnością instalacji lub wadliwym działaniem urządzeń sanitarnych.

Montaż wodomierzy radiowych – wątpliwości mieszkańców

Jak każda nowa inicjatywa, także i ta związana z masowym montażem wodomierzy radiowych wywołuje dyskusje odnoszące się do zasadności wprowadzania podobnych zmian, jak i ich celowości.

Niezadowoleni mieszkańcy jako argumenty przeciw montażowi wspomnianych wodomierzy wymieniają między innymi konieczność pokrycia dodatkowych kosztów zakupu i założenia nowoczesnego licznika wody, jak i doszukują się prób oszustwa oraz manipulowania ich finansami.

Kolejnym niepokojem mieszkańców jest brak dostępności do informacji o faktycznym i bieżącym stanie zużywania wody – niejednokrotnie lokatorzy chcieliby posiadać możliwość systematycznego sprawdzania ilości zużywanej przez siebie wody, co w przypadku wodomierzy radiowych wydaje się niemożliwe.

Wątpliwości budzi także brak kontrolowania wodomierza przez pracownika firmy wodociągowej, który z uwagi na radiowy charakter przesyłu informacji, zwolniony jest z konieczności odwiedzania domów oraz regularnego doglądania wodomierzy przy okazji dokonywania odczytu.

Warto zaznaczyć, że nowoczesna technologia, wykorzystywana w projektowaniu oraz produkcji wodomierzy radiowych ogranicza zasadność pojawiających się niepewności – jak każda zmiana, także ta dotycząca licznika wody wzbudza różnorakie emocje, stając się powodem dyskusji oraz wymiany poglądów. Należy jednak pamiętać, że wodomierz radiowy powinien być traktowany jako ułatwienie nie tylko dla firm wodociągowych, lecz również dla mieszkańców. Z uwagi na radiowy przesył informacji możliwość pomyłek w zapisie danych zniwelowana jest do minimum, co w przypadku ręcznego spisywania odczytów stawało się faktycznym ryzykiem.

Montaż urządzeń zaawansowanych technologicznie, jak podzielniki ciepła i wodomierze radiowe staje się normą, odnoszącą się do codzienności – można przewidywać, że w niedługim czasie tradycyjne rozwiązania zostaną zastąpione bardziej rozwojowymi propozycjami, wśród których niewątpliwie znajduje się wodomierz radiowy.

[Głosów:12    Średnia:3.4/5]